Izrada projekata – EU fondovi – bespovratna sredstva

Neizbježan korak ka dobivanju bespovratnih sredstava iz fondova EU je izrada projekta. Proces izrade projekta započinje savjetovanjem, a nastavlja se prikupljanjem potrebne dokumentacije, izradom projektnog prijedloga, apliciranjem na natječaj, praćenjem stanja natječaja, izvještavanjem i drugim fazama u razdoblju provedbe projekta sve do Završnog izvješća.

Savjetovanje (inicijalni sastanak) vrlo je važan korak u procesu izrade projekta u kojem stranka/klijent iznosi svoje ideje o budućem projektu, a konzultant ga usmjerava i daje potrebne informacije o mogućnostima financiranja projekta. Inicijalni sastanak moguće je obaviti putem različitih suvremenih komunikacijskih tehnologija – putem e-pošte, društvenih mreža, telefona – udaljenost stranke/klijenta ne predstavlja nikakav problem.

Nakon inicijalnog sastanka te pronalaženja odgovarajućeg natječaja za financiranje projekta bespovratnim sredstvima iz EU fondova slijedi prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu projekta koja se razlikuje od natječaja do natječaja.

Po prikupljanju potrebne dokumentacije slijedi izrada/pisanje projekta koji se po završetku izrade i prikupljanju ostale projektne dokumentacije dostavlja tijelu nadležnom za provedbu natječaja nakon čega slijedi praćenjem stanja natječaja, izvještavanje i druge faze u razdoblju provedbe projekta/aktivnosti sve do podnošenja Završnog izvješća.

U svrhu dobivanja bespovratnih sredstava iz fondova EU u mogućnosti smo vam ponuditi različite usluge, a neke od njih su:


Izrada projektnih prijedloga/natječajne dokumentacije za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU


Izrada poslovnog plana


Izrada marketinškog plana


Izrada investicijske studije


Posredovanje u financijskoj podršci/dobivanje kredita


Evaluacija projekata


Upravljanje projektima


Promocija malih i srednjih poduzetnika, OPG-a …