[NATJEČAJ] Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

ikt 2018

OBAVIJEST — 28.08.2018.
Kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.
Ova obustava traje do 11. ožujka 2019. godine.

Kod poziva: KK.03.2.1.18
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv
Status: Otvoren
Datum objave: 09.07.2018.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 28.08.2018 11:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 00:00:00
Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Svrha Poziva

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Predmet Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava

80.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava

1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore

Najviši intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća i to kako slijedi:

 • Mikro i malo poduzeće — do 85% prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće — do 65% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014:

1. Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna EUR.
2. Unutar kategorije MSP-ova malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR.
3. Unutar kategorije MSP-ova mikro-poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR.

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom
Privatljivi troškovi

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge);
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.
Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.