Objavljeni javni pozivi HTZ za 2018. godinu

Kao što smo najavili prije nekoliko dana, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna.

Sukladno navedenom, objavljeni su sljedeći javni pozivi:

Prijave na navedene javne pozive moguće su zaključno s 31. siječnja 2018. godine.

Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Između ostalih, posebno bi istaknuli Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Turistički nerazvijeno područje definirano je važećim Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17).

Mjera 1. Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone
 • wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellnes),
 • kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
 • cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
 • pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
 • poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
 • gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).

Najniži iznos potpore koji može biti dodijeljen pojedinom korisniku iznosi 50.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 200.000,00 kn.

Mjera 2. Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
 • razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte ),
 • izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
 • uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.),
 • uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

Najniži iznos potpore koji može biti dodijeljen pojedinom korisniku iznosi 50.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 200.000,00 kn.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu:

 • pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
 • OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
 • ustanove
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Intenzitet potpore

Po pojedinom projektu sufinancirat će se najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, što se potvrđuje bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dokaznih računa ili originalnim računima plaćenim u gotovini za troškove realizacije projekta koji se uobičajeno plaćaju u gotovini. U slučajevima u kojima je korisnik potpore obveznik poreza na dodanu vrijednost iznos potpore neće pokrivati trošak tog poreza.


Izvor: htz.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.