Mogućnosti financiranja MSP do kraja 2017. godine

Pozivi koji se otvaraju unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjeni su, između ostalih, mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP). U indikativnom godišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2017. ...

Opširnije »

[NAJAVA] Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a

Cilj Doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. Prihvatljive aktivnosti Softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško ...

Opširnije »

Postani poduzetnik – Potpore za samozapošljavanje

samozapošljavanje

Ako planirate pokrenuti vlastiti posao, saznajte kako ostvariti pravo na bespovratna financijska sredstva putem potpore za samozapošljavanje. Kome su namijenjene potpore za samozapošljavanje? Potpore za samozapošljavanje predstavljaju državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog ...

Opširnije »

Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenju OIE u proizvodnim industrijama

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru operativnog programa “Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama”. Prihvatljivi prijavitelji ...

Opširnije »

Izmjene Natječaja za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

obnova poljoprivrednog zemljišta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29. rujna 2017. godine izmjenu Natječaja za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” ...

Opširnije »