Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenju OIE u proizvodnim industrijama

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru operativnog programa “Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama”. Prihvatljivi prijavitelji ...

Opširnije »

Izmjene Natječaja za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

obnova poljoprivrednog zemljišta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29. rujna 2017. godine izmjenu Natječaja za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” ...

Opširnije »

Podrška programima usmjerenim mladima

podrška programima usmjernim mladima

Opći cilj otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška programima usmjernim mladima jest povećati socijalnu uključenost mladih. Specifične projektne aktivnosti moguće je usmjeriti na kvalitetno provošenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih, pružanje usluga savjetovanja, unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija ...

Opširnije »

Objavljen Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

obnova poljoprivrednog zemljišta

Kao što smo i najavili prošlog tjedna, 04. kolovoza 2018. godine objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. ...

Opširnije »