50.000,00 € za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

[OBAVIJEST 1] Iako je otvaranje natječaja za mjeru 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti najavljeno za 13. studenog 2017. godine, otvaranje natječaja je odgođeno. Novi planirani datum objave natječaja je 13. prosinca 2017. godine.
[OBAVIJEST 2] Otvaranje natječaja najavljenog za 13. prosinca 2017. godine je odgođeno. Planirani datum objave natječaja trenutno nije poznat.
[OBAVIJEST 3] Dana 01. veljače 2018. godine objavljen je natječaj za provedbu mjere 6.2.1. – tekst natječaja pročitajte ovdje.
[OBAVIJEST 4] Dana 09. ožujka 2018. godine izmijenjen je natječaj za provedbu mjere 6.2.1. – više informacija pronađite ovdje.

— Zadnje ažuriranje: 09. ožujka 2018.

Tijekom rujna 2017. otvara se natječaj za tip operacije 6.2.1. – “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”. Trenutno se radi na finalizaciji Pravilnika i definiranju uvjeta prihvatljivosti i prihvatljivih aktivnosti te implemetiranju novog načina obrade prijava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Postojeća razina poljoprivredne proizvodnje ne omogućava zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima što utječe na iseljavanje stanovništva i propadanje sela. Sve veći broj PG-a više ne može ekonomski održivo poslovati samo od poljoprivredne proizvodnje te je iz tog razloga cilj ovog natječaja potaknuti pokretanje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Na taj način doprinjeti će se poboljšanju gospodarskih rezultata gospodarstava i njihovoj ekonomskoj održivosti. Također, natječajem će se stvoriti nova radna mjesta, podići kvaliteta života ruralnog stanovništva te potaknuti održivi razvoj ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore su poljoprivredna gospodarstva do 49 zaposlenih, ekonomske veličine od najmanje 1.000,00 € upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnom području s manje od 5.000 stanovnika. Prihvatljivi su sljedećih organizacijski oblici:

 • OPG – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • Obrt
 • Trgovačko društvo (isključujući društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 • Zadruge

Prihvatljive aktivnosti

 • Prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (koji nisu dio Priloga I Ugovora) – Građenje i/ili opremanje objekta za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju te marketing proizvoda (izrada web stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala)
 • Pružanje usluga u ruralnim područjima – Nabava opreme za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve namijenjene pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima
 • Građenje i/ili opremanje:
  • Dječjeg vrtića
  • Igraonice za djecu
  • Objekata za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe
  • Objekata u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva
  • Sportsko-rekreativnih objekata
  • Objekata za pružanje veterinarskih usluga
  • IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga
  • Objekata za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata
  • Frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela
  • Kupnja vozila u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) pri čemu Korisnik mora imati sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km²
 • Tradicijski i umjetnički obrti – Građenje i/ili opremanje građevina za proizvodnju i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta i suvenira
 • Turizam u ruralnom području
  • Građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti (najviše 20 spavaćih mjesta) osim hotela, planinarskog doma, lovačkog doma, učeničkog doma studentskog doma, akademisa, bara, objekta jednostavnih usluga
  • Kupnja domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe te pripadajuće opreme
  • Kupnja plovila za pružanje turističkih usluga
  • Kupnja bicikla za pružanje turističkih usluga

NAPOMENA: ulaganja u turizam prihvatljiva su samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

Visina potpore

Potpora iznosi fiksnih 50.000,00 €. Isplata potpore vrši se u dvije rate:

 • prva rata 50% (avans na početku ulaganja)
 • druga rata 50% (na kraju ulaganja, nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu)

Trajanje projekta

Najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na rapolaganju

Kontaktirajte nas s povjerenjem!

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.