Kako do bespovratnih sredstava?

Informirajte se o mogućnostima financiranja

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Operativnim programima detaljnije se opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela četiri takva programa, a aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz odgovarajućeg ESI fonda (Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo).

Pretražite natječaje i pronađite odgovarajući za Vaš projekt

Na našim Web stranicama u kartici Pregled natječaja možete pronaći natječaje koju su trenutno otvoreni kako biste pronašli onaj koji odgovara Vašem području interesa. Ukoliko niste pronašli niti jedan natječaj koji odgovara Vašim interesima svakako provjerite Web portale www.strukturnifondovi.hr te www.eu-projekti.info.

Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku, određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokumenti su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Predlažemo da za natječaje koji Vas interesiraju prvo provjerite tko se može prijaviti (prihvatljivost prijavitelja) i što se sve sufinancira kako bi bili sigurni da ste pronašli pravi natječaj.

Dobro proučite i pripremite natječajnu dokumentaciju

Nakon što ste sigurni da ste pronašli odgovarajući natječaj, potrebno je dobro proučiti svu natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce te pripremiti projektni prijedlog prema uputama zadanim u preuzetim obrascima. Prilikom pisanja projektnog prijedloga vodite računa o sljedećim područjima:

Kratak opis projektne ideje i ciljeva koji se žele postići
Što želite raditi? Koja je Vaša ideja i što planirate postići? Koje su dobrobiti Vašeg projekta za Vas, Vašu organizaciju i zajednicu?

Relevantnost projekta i razlozi za provedbu
Postoji li potreba za Vašim projektom tamo gdje ga planirate provesti? Temeljem čega to tvrdite (postoje li konkretni statistički podaci)? Radi li netko nešto slično Vama? Kakve ćete probleme riješiti projektom?

Usklađenost sa strateškim dokumentima
Možete li identificirati zakonsku odredbu ili odredbu neke druge javne politike (strategije, akcijskog plana, deklaracije i sl.) koja je relevantna za Vaš projekt? Postoje li druge odredbe tih dokumenata iz kojih izvodite važnost za Vaš projekt?

Ciljana skupina i krajnji korisnici
Na koga će projekt neposredno utjecati? Možete li precizirati broj? Tko će uživati dobrobiti projekta bez da je u njega neposredno uključen?

Planirani rezultati i aktivnosti koje do njih dovode
Koje rezultate planirate postići i koje ćete aktivnosti provesti da biste do njih došli? Možete li kvantificirati rezultate?

Izračun troška
Možete li odrediti kategorije troškova projekta i identificirati koliko novca je potrebno da isti provedete? Koliko vlastitih sredstava planirate uložiti u provedbu?

Prije nego što dostavite prijavu na natječaj u nadležnu instituciju, u roku naznačenom u natječajnoj dokumentaciji, provjerite još jednom da ste sve ispravno ispunili i da svu potrebnu dokumentaciju dostavljate na pravu adresu. Time ćete osigurati da Vaš projektni prijedlog ne bude odbačen zbog administrativnih ili tehničkih razloga poput nepotpune dokumentacije, nedostatka originalnih ili nepotpisanih dokumenata i slično.