[NAJAVA] Tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Objava natječaja iz Mjere 6, za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, najavljena je za prvu polovicu travnja 2020. godine. Obzirom na trenutno nastalu situaciju uz pandemiju te ograničavanje slobode kretanja najavljeni su dulji rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu kako bi korisnici imali dovoljno vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj.

mjera 6.2.1

Svrha natječaja: pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 €

Visina potpore: 50.000 € u kunskoj protuvrijednosti

Iznos sufinanciranja: 100%

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 €
 • biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati gore navedene uvjete te:

 • nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 • korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

 • projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela
 • projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
 • prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova
 • aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede
 • u sektoru prerade/trženja, izlazni proizvod prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora
 • provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu

Ukoliko ispunjavate gore navedene uvjete prihvatljivosti, a zainteresirani ste za apliciranje na natječaj slobodno nas kontaktirajte ili ispunite obrazac projektne ideje kako bismo pravodobno i na vrijeme pripremili dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj.


Što Vam možemo ponuditi:

 • okvirni trošak usluga pripreme dokumentacije i prijave na natječaj iznosi od 1 do 4% od ukupne visine ulaganja (ovisno o visini ulaganja)
 • priprema dokumentacije i prijava na natječaj uz minimalne troškove do odobrenja financiranja
 • uspješnu provedbu projekta koju garantiramo Ugovorom
 • pomoć i priprema dokumentacije za zatvaranje financijske konstrukcije
 • usluge nudimo na području cijele Republike Hrvatske

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.