[NATJEČAJ] Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Svrha poziva

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Predmet poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji

U okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos: 80.000,00 kn
 • najviši iznos: 1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore za dodjelu bespovratnih sredstava utvrđuje se prema sjedištu prijavitelja:

 • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
 • najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
 • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
 • najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS

Prijavitelji se obvezuju iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR dodijeljenih za financiranje prihvatljivih
  izdataka u sklopu ovog Poziva
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga

Prihvatljive aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih unapređenju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Prihvatljivi troškovi

U okviru Poziva prihvatljive su sljedeće kategorije troškova:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše godine dana od dana nabave)
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od 9. srpnja 2018. godine) do iznosa 15.000,00 kn
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 kn
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti – do 5.000,00 kn
 • Nepovrativ PDV, tj. nepovrativ porez na dodanu vrijednost

Rok i način predaje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 21. studenog 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.