Otvaranje poduzeća u 9 koraka

Korak 1. Ime društva

Dolazak na HITRO.HR pult u FINI i odabir imena tvrtke (društva). Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje i mora biti različito od postojećih imena drugih tvrtki. Pripremite alternativna imena ukoliko je željeno ime već zauzeto. Pri provjeri imena možete koristiti portal sudreg.pravosudje.hr.

Korak 2. Javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured.

Korak 3. Prijava

Prijavu za upis u sudski registar predajte u uredu HITRO.hr. U uredu HITRO.hr dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku.

Korak 4. Uplata pristojbi

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.hr ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

Korak 5. Preuzimanje dokumentacije

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.hr.

Korak 6. Izrada pečata

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat

Korak 7. Banka

Trebate otvoriti račun u banci kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.

Korak 8. Porezna uprava

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Korak 9. Mirovinsko i zdravstveno

Tvrtku prvo treba prijaviti u mirovinsko, pa potom u zdravstveno. Tek nakon prijave tvrtka može početi zapošljavati radnike.