Tag Archives: Internacionalizacija poslovanja

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

internacionalizacija poslovanja

Poziv na dostavu projektnih prijava Internacionalizacija poslovanja MSP-a provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međuna...

Opširnije »